Szkolimy przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i radców prawnych

Przygotuj firmę do kontroli skarbowej

Ochrona przed uwikłaniem
w oszustwa podatkowe

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

Kim Jesteśmy?

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej, to grupa specjalistów z różnych dziedzin prawa, ekonomii, rachunkowości i podatków, z doświadczeniem w instytucjach państwowych i renomowanych firmach doradczych. Świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze m.in. z zakresu procedury kontroli biznesowej, rachunkowości, audytu podatkowego, zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania nieprawidłowościom i oszustwom, a także analizy śledczej.

Nasi eksperci i specjaliści, to osoby z wieloletnim doświadczeniem występujące nie tylko w roli doradców ds. kontroli biznesowej, postępowań podatkowych, ksiąg rachunkowych, ale również reprezentują Klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi czy karnymi oraz wydają opinie z zakresu rachunkowości, a także kryminalnej analizy podatkowej na zlecenie sądów, prokuratur i osób prywatnych (przedsiębiorców).

Specjaliści zatrudnieni w Instytucie gwarantują zachowanie tajemnicy zawodowej w zakresie informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności w Twoim przedsiębiorstwie.

 

Co robimy?

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe m.in. z zakresu procedury kontroli biznesowej, rachunkowości, audytu podatkowego, zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania nieprawidłowościom i oszustwom, a także analizy śledczej. Wydajemy też opinie sądowe z zakresu kryminalnej analizy podatkowej. Nasz ekspert jest wpisany na listę biegłych sądowych. W naszych działaniach kierujemy się  zasadą wiarygodności, lojalności i rzetelności podejmowanych działań.

Doświadczenie

Nasi specjaliści i eksperci już w 2013 roku  w ramach firmy ForBiznes (skąd się wywodzimy) zainicjowali program pt. “Autoryzowany Podatnik  Podatkowe Bezpieczeństwo Biznesu“, którego celem było propagowanie problematyki należytej staranności podatnika.

W tym czasie wspólnie z uznanym na rynku, cieszącym się dużym autorytetem, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej opracowaliśmy i wdrożyliśmy w wielu przedsiębiorstwach, w tym spółkach giełdowych, procedurę kontroli biznesowej. Przeszkoliliśmy też z tego zakresu kadry menażerskie licznych firm i instytucji finansowych, prezentowaliśmy zagadnienie kontroli biznesowej w licznych publikacjach i wystąpieniach podczas organizowanych przez PIKW konferencji.

KIKB jest mocno zaangażowany w działania na rzecz propagowania należytej staranności w biznesie, jako efektu wdrożonej procedury kontroli biznesowej  wynikającej z norm art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług oraz  dyrektywy Unijnej nr 45/10 z 2010 r. Doradzamy przedsiębiorcom, jednostkom samorządowym oraz organizacjom branżowym zrzeszającym przedstawicieli biznesu.

Jako Instytut staramy się wspierać środowiska eksperckie działające w obszarze naszego zainteresowania. Dlatego szkolimy radców prawnych, biegłych rewidentów, audytorów wewnętrznych. Nasi specjaliści wykładają na UMCS w Lublinie, szkolą w Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej, Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (dawniej KIBR), w WSPOL w Szczytnie, KSSiP w Krakowie. Nasi specjaliści czynnie uczestniczą w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez różne stowarzyszenia wspierające bezpieczeństwo biznesu.

Inicjując różnego rodzaju przedsięwzięcia, staramy się tworzyć społeczność i atmosferę sprzyjającą wymianie poglądów i doświadczeń.

Kontrola biznesowa
Przyspiesza zwrot podatku VAT. Ogranicza ryzyko uwikłania przedsiębiorstwa w oszustwo podatkowe ze świadomym jego udziałem.
Doradztwo prawno – gospodarcze
W sytuacjach kryzysowych potrafimy wypracować kierunki wyjścia.Pomagamy przedsiębiorcom osiągać cele, zabezpieczamy ich interesy podatkowe.

Akademia KIKB

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej wraz z Grupą Integrator na łamach portalu www.wspolczesnysamorzad.pl stworzył ofertę szkoleń dla urzędników oraz przedsiębiorców.

Wykład – Dochowanie Należytej Staranności

Sędzia NSA Adam BĄCAL w swoim wykładzie poruszył zagadnienie DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI i związane z nim orzecznictwo NSA. Zainteresowani tematem bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstw, powinni zapoznać się z tą wiedzą. Problemów wynikających z przeprowadzanych w przedsiębiorstwach kontroli skarbowych można uniknąć.

Partnerzy

„Informujemy, iż w dniu 23.01.2023 roku ze składu Zarządu został odwołany Pan Janusz Makarowski. Nie jest On także pracownikiem Spółki. Zmiany składu Zarządu zostały zarejestrowane w KRS w dniu 31.01.2023 roku”.