„Informujemy, iż w dniu 23.01.2023 roku ze składu Zarządu został odwołany Pan Janusz Makarowski. Nie jest On także pracownikiem Spółki. Zmiany składu Zarządu zostały zarejestrowane w KRS w dniu 31.01.2023 roku”.

Kolejny sukces KIKB

Kolejny sukces KIKB

Ogłoszenie upadłości firm budowlanych, wykonawców zamówień publicznych w szczególności związanych...

read more