O nas

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej jest instytucją ekspercką i analityczną, która została powołana w celu realizacji misji wspomagania przedsiębiorców w szeroko rozumianej sferze podatkowej, szczególnie w zakresie rozliczeń podatkowych ze Skarbem Państwa.

Nadrzędnym celem, który przyświeca Instytutowi, to dyskurs pragmatyczny na temat roli przedsiębiorcy w odniesieniu do warunków prawnych ustalonych przez Skuteczne Państwo i próba poprawy relacji na linii przedsiębiorcy – administracja skarbowa.

Realizujemy to poprzez prowadzenie efektywnych Kontroli Biznesowych, doradztwo w sporach z organami podatkowymi, a także organizując szkolenia przeznaczone głównie dla księgowych, biegłych rewidentów i radców prawnych i doradców podatkowych. Instytut prowadzi również szkolenia dla Członków Zarządu lub kierowników jednostki – osób odpowiedzialnych w świetle prawa, za wdrożenie i funkcjonowanie w organizacji należytej staranności we wszystkich jej obszarach.

Jesteśmy istotnym ogniwem łączącym cele nowoczesnego państwa i administracji skarbowej z biznesem, wspierając przedsiębiorców i stojąc po ich stronie.

Nasze działania ukierunkowane są zawsze na zagwarantowanie sukcesu przedsiębiorcy. Wyznaczone cele realizować dzięki wiedzy i doświadczeniu naszej kadry. Zatrudniamy byłych pracowników resortu finansów i służb państwowych, co gwarantuje nasz profesjonalizm.

Utrzymujemy szerokie kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i gospodarczymi w Polsce i za granicą.