Strona główna / Bezpieczeństwo informacji w biznesie, rozpoznanie i zapobieganie finansowania terroryzmu

Na te niebezpieczeństwa narażona jest firma!

Jak konkurencja i służby pozyskują tajne informacje o Twojej firmie?

W jaki sposób temu przeciwdziałać?

Czy przedsiębiorstwo, w którym pracujesz może być wykorzystywane do finansowania terroryzmu?

Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz w naszym szkoleniu!

Bezpieczeństwo informacji w biznesie, Rozpoznanie i zapobieganie finansowania terroryzmu

Dostęp do szkolenia w promocyjnej cenie 175PLN (450PLN)

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, managerów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie oraz przedstawicieli służb i pracowników administracji państwowej. Pozwala zrozumieć mechanizmy wyciągania tajnych i strategicznych informacji, których uzyskanie może być wykorzystane przez konkurencję lub agencje wywiadowcze obcych państw. Uzmysławia także istnienie zagrożenia wplatania różnych podmiotów w finansowanie terroryzmu. Uzyskana wiedza pozwoli na nowo ocenić istniejące ryzyko i uaktualnić zasady postępowania wewnątrz Twojej jednostki.

Szkolenie prowadzi wybitny praktyk przedmiotu, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr hab. Adam Hołub

Dr hab. Adam Hołub – autor monografii oraz licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z wyszczególnieniem ekstremizmu, radykalizmu i terroryzmu. Kierownik i wykonawca w projektach badawczych NCN i NCBiR. Członek redakcji czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia”. Członek Rady Naukowej fundacji IPSO ORDO. Członek rad naukowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz ich organów zarządzających. Pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, TWP w Warszawie.

Program szkolenia

Bezpieczeństwo informacji w biznesie – aspekt osobowy

01. Wstęp  – 🕘 0:26
02. Bezpieczeństwo informacji  – 🕘 1:39
03. Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa  –  🕘1:04
04. Informacja niejawna  – 🕘 0:34
05. Tajemnica zawodowa  – 🕘 0:32
06. Źródła obowiązku zachowania dyskrecji  – 🕘 0:18
07. Formy naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa  – 🕘 2:03
08. Zakres niejawności w przedsiębiorstwie  – 🕘 0:47
09. Informacje poufne przedsiębiorstwa  – 🕘 0:49
10. Szpiegostwo przemysłowe a wywiad gospodarczy  – 🕘 0:38
11. Wywiad gospodarczy rozwinięcie  – 🕘 5:01
12. Istotność informacji  – 🕘 3:27
13. System osobowy  – 🕘 1:42
14. Zaufanie do osób sprawdzonych  –  🕘 2:48
15. Postępowanie sprawdzające  – 🕘 1:23
16. Działania dotyczące pracowników lub kandydatów  – 🕘 1:32
17. Postępowanie z pracownikami odchodzącymi  – 🕘 1:23
18. Klauzula poufności  – 🕘 2:51
19. Klauzula konkurencyjności  – 🕘 2:57
20. Sygnały świadczące o zainteresowaniu informacjami pracownika  – 🕘 4:11
21. Słowo o kontroli biznesowej  – 🕘 0:45
22. Podsumowanie  – 🕘 2:43


Rozpoznanie i zapobieganie finansowania terroryzmu – charakterystyka

01. Wstęp  – 🕘 0:52
02. Finansowanie organizacji terrorystycznych cz.1  – 🕘 4:43
03. Finansowanie organizacji terrorystycznych cz.2  – 🕘 5:31
04. Finansowanie organizacji terrorystycznych cz.3  – 🕘 4:42
05. Metody zwalczania finansowania terroryzm  – 🕘 6:29