Brązowy Krzyż Zasługi dla Leszka Wieciecha KIKB

11 maja, podczas inauguracji konferencji „Rynek paliw płynnych 2022”, towarzyszącej zorganizowanym przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXVII Międzynarodowym Targom Stacji Paliw, odbyła się miła uroczystość wręczenia odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla branży paliwowej. W gronie odznaczonych znalazł się Leszek Wieciech – Przewodniczący Rady Programowej Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej, dyrektor programu przeciwdziałania korupcji w UN Global Compact Network Poland. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju branży paliwowej otrzymał on Brązowy Krzyż Zasługi. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczał minister Andrzej Dera.

Leszek Wieciech jest doświadczonym menedżerem, specjalizującym się w lobbingu i relacjach rządowych, szczególnie w branży paliwowej, od lat koncentrującym się na przeciwdziałaniu szarej strefie sektorze paliwowym i innych branżach gospodarki.

Działając w branży paliwowej – najpierw w BP Polska, a następnie w POPIHN – był zaangażowany   w szereg działań lobbingowych, w wyniku których branża, a także cała polska gospodarka, odniosła wymierne korzyści:

  • zniesienie pozwoleń na import paliw płynnych – 2001
  • blokada nieudanego, pierwszego projektu ustawy o biopaliwach – 2003
  • rozwiązanie problemu wymagań technicznych urządzeń NO – 2011
  • wprowadzenie samoobsługi w tankowaniu autogazu – 2013
  • obniżka interchange fee, w wyniku czego nastąpił gwałtowny rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce – 2014
  • przeciwdziałanie wyłudzeniom podatkowym i szarej strefie w obrocie paliwami – 2011 – 2017

Absolwent MGIMO, stypendysta Hoover Institution on War, Revolution and Peace na Uniwersytecie Stanforda, w latach 1984-1999 zajmował różne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (m.in. był zastępcą ambasadora w Islamabadzie, zastępcą dyrektora Departamentu Personalnego, Konsulem Generalnym RP w Edynburgu). Od 1999 ściśle związany z obszarem paliw i klimatu – najpierw w BP Polska, następnie jako przedstawiciel Clinton Climate Initiative w Warszawie, a w latach 2009-2019 jako Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.  Od 2021 dyrektor Programu Antykorupcyjnego w UN Global Compact Network Poland, koncentrującego się na eliminacji szarej strefy w różnych sektorach gospodarki. Z Krajowym Instytutem Kontroli Biznesowej współpracuje od początku jego istnienia.

W młodości instruktor ZHP, pilot zagranicznych wycieczek turystycznych. W latach 1997-1999 członek “Appeal Committee Marie Curie Cancer Care (Scotland)”, przyczynił się do przeniesienia do Polski programu “Pola Nadziei”. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce” (UNDP 2007).

Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, od czerwca 2020 wiceprezes Zarządu. Współautor przewodnika „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” (2006).

W latach 2002-2004 członek Polskiego Komitetu UNICEF, członek zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (2003-2006). W 2006 r. sędzia w półfinale Światowego Finału konkursu „Students in Free Enterprise”.

Członek Kapituły Orderu Uśmiechu. Od 2019 członek światowej sieci biznesowej „GlobalScots”, a od 2022 roku członek Rady Doradczej Fundacji Miejsc Pamięci Dolnej Saksonii.

Zwolennik holistycznego podejścia do ochrony środowiska i klimatu, mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Popularyzator historii kontaktów polsko-szkockich.

Za swą działalność wyróżniony odznaczeniami resortowymi (Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju) i branżowymi (Złoty Oktan PIPP, Piwne Pozytywy, Medal dr. Jordana i inne.)