Byli prezesi pokrywają długi firm

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.  Art 299 § Kodeks Spółek Handlowych Odpowiedzialność osobista członków zarządu i prezesów za zaległości podatkowe została jeszcze bardziej zaostrzona. Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki  choćby został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Istotny wydaje się być fakt, że początkiem ponoszenia odpowiedzialności nie jest wpisanie do KRS, a podjęcie uchwały powołującej do pełnienia funkcji członka zarządu. Nawet nieświadomość ponosi swoją cenę w odpowiednim czasie. Jak to rozumieć? Kiedy po latach ich kadencji  fiskus przeprowadza kontrolę, bierze pod uwagę  nawet kilka lat wstecz. Wówczas pociągnięci do odpowiedzialności zostają byli prezesi i zarząd, już z góry skazani na przegraną pozycję, nawet kiedy za ich urzędu dane przedsiębiorstwo nie było uwikłane w problemy z urzędem skarbowym. Co więcej, osoby te nie są w stanie podjąć natychmiastowo nawet najmniejszych działań obronnych, gdyż sprawa wychodzi na światło dzienne, kiedy już zostaje wobec nich wszczęte postępowanie. Sytuacja staje się problematyczna ponieważ, mimo wielu odwołań, sądy od wielu lat bronią strony fiskusa.

 

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1434438,szara-strefa-vat-zaleglosci-podatkowe.html