Czy Twój księgowy ochroni firmę?

Ekspert o roli księgowego w firmie, w sytuacji zagrożenia posądzeniem o udział w przestepstwie podatkowym. Film pochodzi z kanału “Przygotuj sie do kontroli” Link do kanału: https://lnkd.in/d5YcBAB

Marek Niczyporuk – Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Uczestnik licznych szkoleń i staży. Praktykę zawodową zdobywał podczas pracy w organizacjach pozarządowych, kancelarii prawno-podatkowej, administracji podatkowej (Biuro Krajowej Informacji Podatkowej) oraz uznanej kancelarii prawnej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego oraz licznych wypowiedzi dla prasy branżowej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach oraz szkoleń dla przedsiębiorców oraz biegłych sądowych. Od 2013 r. wpisany na listę radców prawnych przy OIRP Katowice (nr wpisu KT 3195) a od 2017 r. na listę doradców podatkowych (nr wpisu 13101). Czynnie wykonuje oba zawody.

Od 2012 r. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której obsługuje własnych klientów oraz współpracuje z firmami prawniczymi i doradczymi a także księgowymi i biegłymi rewidentami.