Fiskus znosi deklarację VAT-7

Długo zapowiadane zmiany dotyczące deklaracji VAT finalnie mają wejść w życie  w kwietniu bieżącego roku dla dużych przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 osób, wykazujących ponad 50 mln obrotów. Natomiast małe, mikro i średnie firmy obowiązek dotknie kilka miesięcy później – w lipcu. Jak dotąd przedsiębiorcy są zobowiązani do składania organom podatkowym deklaracji VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7K (rozliczenie kwartalne). Aktualnie obowiązek składania deklaracji podatkowych nie dotyczy wyłącznie podatników zwolnionych z VAT (podmiotowo – czyli gdy ich roczny obrót nie przekraczał co do zasady 200.000 zł oraz przedmiotowo – czyli sprzedających towary lub usługi zwolnione z VAT niezależnie od poziomu obrotu). Należy ocenić, że wysyłanie deklaracji VAT-7 stanowi przejaw nadmiernej biurokracji, gdyż wszelkie informacje w nich zawarte znajdują się również w obowiązkowym i bardziej szczegółowym Jednolitym Pliku Kontrolnym VAT. Likwidacja VAT-7 wiąże się z rozbudową struktury pliku JPK VAT, który zostanie poszerzony o część deklaracyjną (JPK_VDEK). Celem likwidacji jest z jednej strony uszczelnienie systemu podatkowego a z drugiej strony uwolnienie podatników od zbędnego obowiązku, którego wartość dla ścigania przestępstw podatkowych przez organy fiskalne jest obecnie marginalna.