Strona główna / Inwentaryzacja – element zamknięcia roku obrotowego

Inwentaryzacja – kompendium wiedzy!

Jak prawidłowo przeprowadzić w jednostce proces inwentaryzacji?

Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę?

Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz w naszym szkoleniu!

Inwentaryzacja – element zamknięcia roku obrotowego

Dostęp do szkolenia w promocyjnej cenie 380PLN (980PLN)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiązane są do okresowego ustalania stanu zapasów, osób odpowiedzialnych za majątek trwały i zapasy w jednostkach oraz księgowych. Dotyczy zagadnienia inwentaryzacji, jednego z podstawowych procesów mających wpływ na ustalanie wyniku finansowego i podatkowego jednostki, a tym samym podlegającego kontroli skarbowej, które często jest błędnie przeprowadzane lub dokumentowane. Dzięki szkoleniu uzyskasz pełną wiedzę dotyczącą czynności niezbędnych, wymaganych w procesie inwentaryzacji. Znajomość zagadnień inwentaryzacji pozwoli Ci prawidłowo przygotować jednostkę i właściwie dokumentować przeprowadzone czynności.

Szkolenie prowadzi Renata Zielińska, biegły rewident z ponad 20 letnim doświadczeniem

Renata Zielińska specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych, sprawdzaniu procedur inwentaryzacji i ocenie sposobu jej udokumentowania. Od 2007 roku jest partnerem firmy audytorskiej. Prowadzi szkolenia dla księgowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

Program szkolenia

01. Wstęp  – 🕘 0:45
02. Podstawa prawna  – 🕘 2:41
03. Metody inwentaryzacji  – 🕘 3:37
04. Spis z natury  – 🕘 14:24
05. Metoda potwierdzeń  – 🕘 5:22
06. Metoda weryfikacji  – 🕘 14:29
07. Harmonogram i zarządzenie inwentaryzacji  – 🕘 9:50
08. Potwierdzenie sald  – 🕘 2:40
09. Postępowanie w przypadku różnic  – 🕘 9:01
10. Dokumentacja inwentaryzacyjna cz.1  – 🕘 4:24
11. Kontrola procedury inwentaryzacyjnej  – 🕘 1:22
12. Dokumentacja inwentaryzacyjna cz.2  – 🕘 5:07
13. Zapasy obce w magazynie  – 🕘 2:38
14. Potwierdzenie sald cz.1  – 🕘 9:09
15. Potwierdzenie sald cz.2  – 🕘 9:22
16. Inwentaryzacja drogą weryfikacji salda  – 🕘 6:42
17. Podsumowanie  – 🕘 2:59