Dofinansowanie firm z Polskiego Funduszu Rozwoju

Skutki pandemii koronawirusa dotknęły wiele przedsiębiorstw na całym świecie i wciąż nieustannie krytycznie wpływają na ich kondycję. To poważny problem na skalę światową.  Działalność przedsiębiorców jest uzależniona od czasu trwania pandemii. Według informacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego ponad 50 tysięcy firm zostało zmuszone zawiesić swoją działalność w marcu. Najbardziej poszkodowanym został sektor usługowy, gdzie wartość sprzedaży odnotowanej w 63%  firm drastycznie spadła. Tylko około 25% przedsiębiorstw dysponuje rezerwami finansowymi, które pozwolą im utrzymać się na rynku przez kwartał. Reszta niestety albo nie posiada żadnych zapasów finansowych, albo jest w stanie utrzymać się maksymalnie do dwóch miesięcy. Ponadto wciąż wzrasta liczba osób bezrobotnych, która według wielu ekonomistów może okazać się najwyższa w trzech ostatnich dekadach. W związku z powyższym państwo zaczęło interweniować. Powstała Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Finansowanie bazuje na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, którymi dysponują banki komercyjne oraz spółdzielcze. Od 29 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie. Wnioski można złożyć wyłącznie drogą online za pośrednictwem obsługującego firmę banku.