Komisja Europejska o kontroli biznesowej

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej służby podatkowe Komisji Europejskiej poinformowały, że przykładają coraz większą wagę do wypracowania efektywnych mechanizmów zwalczania unikania opodatkowania i przestępstw vatowskich.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją obowiązków sprawozdawczych, w tym raportowania transakcji w czasie rzeczywistym. Jednocześnie analizowane jest wykorzystanie STANDARDU KONTROLI BIZNESOWEJ jako mechanizmu, pozwalającego na ustanowienie wiarygodnej ścieżki audytu, pozwalającej na uniknięcie nieświadomego udziału podmiotów w nielegalnych procederach.

W swym wystąpieniu KIKB przedstawiło zatwierdzony przez Radę Programową Instytutu  Standard Kontroli Biznesowej, kładąc  nacisk na konieczność wykorzystania obowiązujących już obecnie regulacji prawnych dla ochrony podatników przez nieświadomym zaangażowaniem w przestępstwa podatkowe. W szczególności zwrócono uwagę na zapisy Dyrektywy 2010/45/UE „W sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie zasad fakturowania”, nakładającej na każdy podmiot gospodarczy obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Warunki te można spełnić poprzez wszelkie kontrole biznesowe, które tworzą wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub usług.

KIKB zadeklarował gotowość wsparcia Komisji w wypracowaniu odpowiedniego mechanizmu kontroli biznesowej, który mógłby być wykorzystany jako  „drogowskaz” dla przedsiębiorców w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym w procesach gospodarczych, a w szczególności chcących mieć pewność, że postępują zgodnie z prawem – w tym przekazania do wykorzystania już opracowanego przez KIKB Standardu Kontroli Biznesowej.