Split payment – co to jest i jak się do niego przygotować ?

Stale powiększająca się luka podatkowa w VAT, chęć wyeliminowania zjawiska oszustw karuzelowych i znikającego podatnika stały się podstawą do wprowadzenia w Polsce tzw. „podzielonej płatności”, powszechnie nazywanej split payment. Formułując najprościej, polega na takim dokonaniu płatności, przy którym część zapłaty odpowiadająca kwocie netto trafia na konto bankowe firmy, natomiast pozostała część stanowiąca podatek VAT, znalazła się na specjalnym rachunku VAT prowadzonym dla firm przez bank.

 Tym sposobem płatności dokonuje się na 2 rachunki bankowe:

  •  wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy
  • VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy

Istotny staje się fakt, że split payment obowiązuje tylko w relacjach B2B (firma-firma). Zgodnie  z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, płatność ta będzie dostępna tylko dla nabywców, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku.

Obecnie „podzielona płatność” została wprowadzona jako opcja fakultatywna, jednakże od  września 2019r. wraz z wejściem Ustawy w życie, split payment stanie się obligatoryjny, a więc obowiązkowy. W związku z tym przedsiębiorcy powinni uprzednio adekwatnie przygotować.