Kolejny sukces KIKB

Ogłoszenie upadłości firm budowlanych, wykonawców zamówień publicznych w szczególności związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi, np. budowa dróg i autostrad była i jest często występującym zjawiskiem. W wielu przypadkach podwykonawcom nie zostają wypłacone ich wierzytelności. Nic więc dziwnego, że wielu z nich postanawia wkroczyć na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługującego im wynagrodzenia.

Jednakże w wyniku braku wykładni, odmiennych interpretacji obecnych przepisów prawnych w tym zakresie, sprawy tego typu, najczęściej rozpatrywane są przez Sądy na niekorzyść poszkodowanych. Eksperci KIKB zauważając ten problem zobowiązali się udzielić kompleksowej pomocy prawnej jednej z wielu poszkodowanych firm.

W tym celu złożono Skargę Kasacyjną, która oparta została na naruszeniu prawa materialnego. W wyniku tego Sąd Najwyższy dostrzegając powszechny problem w tej sprawie, z dniem 24 lipca 2019 roku wydał Postanowienie, w którym zezwolił na złożenie pisma przygotowawczego jednocześnie przyjmując skargę kasacyjną do rozpoznania.

W związku z powyższym, mając na celu zapewnienie Państwu usług na najwyższym poziomie w sprawach, które wydają się być przegrane już przed złożeniem powództwa, postanowiliśmy podjąć się jednej z nich, reprezentując stronę poszkodowaną.

Drogi przedsiębiorco! Pamiętaj, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem ogłoszenia upadłości wykonawcy!