ZAGROŻENIA – Dlaczego warto sprawdzać swojego kontrahenta ?

Przedsiębiorco, jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie działalności gospodarczej, którą prowadzisz, koniecznie zweryfikuj swojego kontrahenta !

Dlaczego warto sprawdzać swojego kontrahenta ?

W ten sposób zabezpieczysz się przed odpowiedzialnością podatkową, karną skarbową i karną oraz ułatwisz sobie wykazanie należytej staranności w transakcjach handlowych przed organami kontroli skarbowej, organami ścigania i sądem w przeciwnym razie będziesz ponosił odpowiedzialność:

Odpowiedzialność podatkowa

  • uniemożliwienie odliczania VAT z faktur i dokumentów celnych (art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT).

W sytuacji, kiedy podczas kontroli fiskus uzna, że podatnik zakupił towar od tzw. znikającego podatnika lub też towar pochodził z udziału w tzw. karuzeli podatkowej, a podatnik nie wykaże się należytą starannością i nie zweryfikował swojego kontrahenta, to fiskus odmawia podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupu towaru lub usług.

  • odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe podatnika (art. 105a ust. 1 ustawy o VAT).

Odpowiedzialność solidarna za zaległości w podatku VAT sprzedawcy może objąć swym zakresem kupującego będącego podatnikiem VAT, jeżeli nabędzie on choć jeden towar występujący w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Odpowiedzialność karna skarbowa

  • 56 i art. 76 kks

Dopuszcza nałożenie wysokiej kary grzywny,  kary pozbawienia wolności albo obu kar łącznie. Odpowiedzialność karna skarbowa wiąże się w takim przypadku z podaniem nieprawdy w deklaracji VAT-7,  złożonej do Urzędu Skarbowego, co do wielkości podatku VAT do zapłaty lub do zwrotu na rachunek podatnika.

Odpowiedzialność karna

  • 270a kk, 271a kk – zagrożone karą pozbawienia wolności § 1 od 6 m/cy do 8 lat lub § 2 od 3 lat do 15 lat

Są to kolejno fałszerstwo materialne (np. podrobienie faktury), fałszerstwo intelektualne (wystawienie tzw. pustej faktury)

  • 277a „zbrodnia VAT”

Kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności w sytuacji uszczuplenia kwoty VAT powyżej 10 mln zł.

Należy bowiem pamiętać, że opisane wyżej przestępstwa czy to z  kks czy z  kk związane z obrotem karuzelowym są przestępstwami umyślnymi. Oznacza to, że podatnik musi albo chcieć je popełnić, albo przewidując taką możliwość godzić się na ich popełnienie. Innymi słowy działanie podatnika musi cechować  zamiar popełnienia przestępstwa. Natomiast weryfikacja kontrahenta daje argument podatnikowi, że nie wiedział i nie godził się na zamiar popełnienia przestępstwa, ponieważ przed nawiązaniem z nim współpracy dokonał jego weryfikacji, na co wskazuje Raport (RIF) z tej czynności,  który może być użyty jako dowód w sprawie.

Reasumując, organy ścigania, kontroli skarbowej oraz sąd nie mogą przypisać takiej osobie odpowiedzialności karnej.

Utrata wiarygodności biznesowej wśród kontrahentów

Warto wiedzieć: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/kontrahenci-i-klienci/chce-nawiazac-wspolprace-z-kontrahentem/jak-sprawdzic-kontrahenta-weryfikacja-wiarygodnosci-partnera-biznesowego

Nawet nieświadome uwikłanie w karuzelę podatkową VAT niesie ryzyko biznesowe związane z potencjalną utratą zaufania na rynku, a co się z tym wiąże utratą wiarygodności biznesowej wśród kontrahentów i spadków obrotów w firmie.

Natomiast wdrożenie w swojej firmie weryfikacji swoich kontrahentów jako standardu zwiększa wiarygodność firmy, ułatwia kontakt z klientami, a w konsekwencji zapewnia większe zyski.